უცნობი ფოტო
უცნობი ახალგაზრდების ჯგუფი
მარჯვნიდან პირველი, მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ გოგონასთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (ცენტრში) უცნობ ჯგუფთან ერთად
უცნობი ჯგუფი, მათ შორის მარო ტატანაშვილი (მესამე რიგში მარჯვნიდან პირველი)
მარჯვნიდან: მარო ტატანაშვილი, რუსიკო ყოჩიაშვილი და უცნობი გოგონა
მარო ტატანაშვილი, უცნობ ჯგუფთან ერთად