ცენტრში - მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ ქალთან ერთად
ცენტრში - მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ ქალთან ერთად
უცნობ გოგონათა ჯგუფი
მარო ტატანაშვილი და უცნობი გოგონა
უცნობი ფოტო: თინა, ჟენია და პატარა იზოლდა
უცნობ გოგონათა ჯგუფი
ფოტოზე გამოსახულია უცნობ გოგონათა ჯგუფი: ნათელა, მარო, ზინა, თინა, ეთერი