ნინა ღვინიაშვილი და ოთარ მიხეილის-ძე ღვინიაშვილი
თბილისის სახელმწიფო თეატრის 1925-1926 წლების სეზონის გასტროლების მონაწილეთა სია. კოლაჟიდან წაშლილია ალექსანდრე ახმეტელის სახე.