იორდანე წულაია.
პავლე წულაიასთვის რომანოვების საიუბილეო ორდენის გადაცემის ცნობა
საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს მიერ გაცემული ცნობა პავლე წულაიას რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით.