აკაკი ხორავა, ლალი ალექსი-მესხიშვილი, ნიკო და დალი ბაქრაძეები.
ზედა რიგში მარჯვნიდან პირველი - მერი ენუქიძე, მუსიკალური სკოლის მასწავლებელთან თ. შლუტკოვსკაიასა და მოსწავლეებთან ერთად.
უცნობი ჯარისკაცი (მამუკა ...)
ლევან მასხულია
უცნობი ფოტო: თინა, ჟენია და პატარა იზოლდა