აკაკი ხორავა, ლალი ალექსი-მესხიშვილი, ნიკო და დალი ბაქრაძეები.
ლევან მასხულია
უცნობი ფოტო: თინა, ჟენია და პატარა იზოლდა