ტრაქტორისტი გურამ ტოკლიკიშვილი
მევენახეები ,,ტარიბანას" ვენახში
ვენახის კულტივაცია
შირაქში ხვნა-თესვის დროს.
შირაქში ხვნა-თესვის დროს
თივის დაგვინვა
რთველი
უცნობი გლეხი თავის ნაკვეთში
საველე კალოს ხელმღვანელი უფლისა სულაშვილი
აგრონომი მიხეილ ფიროსმანაშვილი და პარტორგანიზაციის მდივანი სოსო პოპიაშვილი