უცნობი ფოტო მარია ჰოფმანის ალბომიდან
მარია ჰოფმანის მეგობარი გრეტე
მარია ჰოფმანი და ლევან ლეონიძე
ჰოფმანების ოჯახი
მარია ჰოფმანი
მარია ჰოფმანის ძმები
უცნობი ფოტო მარია ჰოფმანის ალბომიდან
უცნობი ფოტო მარია ჰოფმანის ალბომიდან
უცნობი ფოტო მარია ჰოფმანის ალბომიდან
უცნობი ფოტო მარია ჰოფმანის ალბომიდან