ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მარცხნიდან მეორე მარო ტატანაშვილი
უცნობი ჯგუფური ფოტო, მათ შორის მარო ტატანაშვილი - ცენტრში
უცნობი ჯგუფური ფოტო
მარო ტატანაშვილი (მარჯვნივ)
მარო ტატანაშვილი (ცენტრში) უცნობ ჯგუფთან ერთად
უცნობი პორტრეტი
მარო ტატანაშვილი(მარჯვნივ)
მარცხნივ მარო ტატანაშვილი უცნობ ქალებთან ერთად
უცნობი ფოტო
ცენტრში მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ გოგონასთან ერთად