უცნობი ახალგაზრდების ჯგუფი
მარცხნიდან მარო ტატანაშვილი, თინა აბაზაძე და მაყვალა დეკანოზიშვილი
ცენტრში - მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ ქალთან ერთად