გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომი.
მოსაწვევი გერმანული წიგნის ვაჭრობის საბირჟო გაერთიანების წიგნების გამოფენის გახსნაზე
ლალი მიქელაძე
ბერლინის ქართული საზოგადოების ცნობის ფურცელი
ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმისა და გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების საქართველოს განყოფილების ერთობლივი სემინარი