ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
ლევან მასხულია
თბომავალი ,,Можаиск " (მოჟაისკი) - რომლითაც გადაჰყავდათ პოლიტიკური გადასახლებულები.
ნატალია მატატაშვილი და ლევან ღვინიაშვილი
ნიკოლოზ ღვინიაშვილი