ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
პეტრე კულბაკა
მიხეილ ივანე ძე პავლოვსკი
პეტრე ვერშიგორა
ნოე ჭაბუკიანი
პავლე სუხოცკი
გია წულაძე
პარტიზანი -კოვპაკოვი
უცნობი პარტიზნის პორტრეტი