ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
ქვისმჭრელი მანქანა
ხორბლის მოსავლის აღება
,,სახელმწიფოს ჩავაბარებთ 800 ტ. ყურძენს"
ცენტრში - კლარა მალაზონია, მოსწავლეებთან ერთად
ცენტრში - კლარა მალაზონია, უცნობ ჯგუფთან ერთად
ცენტრში - კლარა მალაზონია, მოსწავლეებთან ერთად
ზემო სიმონეთის საშუალო სკოლის მოსწავლეები, მარცხნიდან პირველი თამაზ აბულაძე
უცნობი ჯგუფური ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო