ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
პურის თავთავების გასუფთავება-დამუშავება სპეციალური დანადგარებით
ქვისმჭრელი დანადგარი
ცენტრში კლარა მალაზონია მოსწავლეებთან ერთად
ცენტრში კლარა მალაზონია მოსწავლეებთან ერთად
კლარა მალაზონია მოსწავლეებთან ერთად
უცნობი ჯგუფური ფოტო
კლარა მალაზონია მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან ერთად
მარჯვნიდან პირველი გიორგი(გოგი) ანთელავა, ლია ელიავა, ნანა კობერიძე (ბავშვი)
უცნობი ფოტო
არჩილ და ლეონ კვირტიები