ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მარჯვნიდან პირველი გიორგი(გოგი) ანთელავა, ლია ელიავა, ნანა კობერიძე (ბავშვი)
უცნობი ფოტო
არჩილ და ლეონ კვირტიები
გურამ რამიშვლი (ცენტრში)
გურამ რამიშვილი ორ უცნობ ქალთან ერთად