ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი გლეხი თავის ნაკვეთში
,,კალოზე"
შესვენება მოსავლის აღების დროს
გიო სულაშვილი - საველე კალოს დარაჯი
კონბაინერები შესვენების დროს
მოსავლის აღების დროს შირაქში
კალოს მზადება
მოსავლის აღება შირაქში
შირაქის კალოზე
სოფელ გამარჯვების ჟდანოვის სახელობის კოლმეურნეობის ბუღალტერიის თანამშრომლები