ბეტა ებშტაინი
ბეტა ებშტაინი
ბეტა ებშტაინი
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
თბილისი, 51-ე სკოლა. 51-ე სკოლის მოსწავლეები. დგას ცენტრში - ციალა ფიფია.
თენგიზ კუპრაშვილი.