ს. კოვპაკი და ა. ფეოდორონოვი 1943 წელს სოფელ არევიკში
1943 წელი
დემიან სერგოს ძე კოროტჩენკო 1943 წელს მთავრობის ჯილდოების გადაცემის დროს, მარცხნიდან მარჯვნივ: სიმონ რუდნევი, დემიან კოროტჩენკო, ს. სტროკაჩი და ს. კოვპაკი
მდინარე პრიპიატზე გადასვლა
ალექსი ილიას ძე კორნევი
ს. კოვპაკი
,,ავტომატჩიკი" ნინო სოზინა
მარო ტატანაშვილი (ქვედა რიგში ცენტრში) მეგობრებთან ერთად
თინა მიქუაშვილი (მარცხნივ) და მარო ტატანაშვილი
მარცხნიდან: ტატანაშვილი მარო, ... კარლო და გეგიძე მედიკო