ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
კარტოფილის საზაფხულო თესვა აკადემიკოს ლისენკოს მეთოდით, ოდესის ოლქში.
ფეტვის მოსავლის აღება.
გოგონების ჯგუფი. მარჯვნიდან მეორე - მარია-ელიზავეტა ოტტენი.
თურქული თამბაქოს მოსავლის აღება აფხაზეთში, კოლმეურნეობაში.
მარცხნივ - იორდანე წულაია.
ქალაქ ყარაგანდას ერთ-ერთი ქუჩა.
მშრალი სტეპის საერთო ხედი.
შაქრის ჭარხლის მეურნეობის ახალი რაიონები: 1. შაქრის ჭარხლის პლანტაცია ალთაისპირეთის სტეპში. 2. ჭარხლის ასაღები ტრაქტორი მუშაობისას, უსურიის დაბლობში.