აკაკი ხორავა, ლალი ალექსი-მესხიშვილი, ნიკო და დალი ბაქრაძეები.