თბილისის სახელმწიფო თეატრის 1925-1926 წლების სეზონის გასტროლების მონაწილეთა სია. კოლაჟიდან წასლილია ალექსანდრე ახმეტელის სახე.
ადამ ჰოფმანი