მოწყალების დების ჯგუფი ოფიცერთან ერთად საველე კარვებთან.
მოწყალების დების ჯგუფი თივის ზვინთან.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში.
მოწყალების დები ლაზარეთში.
მოწყალების დების ჯგუფი ველზე.
დაჭრილი და ავადმყოფი ჯარისკაცების ჯგუფი ლაზარეთში.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთის შენობასთან.
მოწყალების დები ლაზარეთში.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში, უცნობ მამაკაცთან ერთად.
უცნობი ოფიცრები ათვალიერებენ ალბომს ლაზარეთის აივანზე.