თენგიზ ჯაფარიძე, მანანა ჯაფარიძე, ლევან მასხულია, ლულუ ჩხაიძე
მანანა ჯაფარიძე
საშა ქორქია