უცნობი ფოტო
მიშა და მარო ჩავლეიშვილები
უცნობი საკლასო ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი საკლასო ფოტო
უცნობი ჯგუფური ფოტო
უცნობი ფოტო
შალვა კარგარეთელი (ზის ცენტრში) პირველ მსოფლიო ომში