კრიმონ გაგნიძე (მარცხნივ, თეთრი ხალათით) პაციენტის მკურნალობისას.
კრიმონ გაგნიძე (მარცხნივ, თეთრი ხალათით) პაციენტის მკურნალობის დროს.
კრიმონ გაგნიძე (ზედა რიგში ცენტრში) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
უცნობ ადამიანთა ჯგუფი.
უცნობი ფოტო.
სანიტარული მატარებელი.
კრიმონ გაგნიძე.
უცნობი ფოტო.
უცნობი სამხედრო პირი.
კრიმონ გაგნიძე (მარჯვნივ) უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.