უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
უცნობი ჯარისკაცები
უცნობი ჯარისკაცის ფოტო
ქვედა რიგში მარჯვნიდან პირველი - კარლო ხმელიძე ჯარის მეგობრებთან ერთად
კარლო ხმელიძე
მარჯვნიდან პირველი კარლო ხმელიძე, ჯარის მეგობრებთან ერთად
უცნობი ჯარისკაცის ფოტო
ცენტრში - კარლო ხმელიძე
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი