ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობ სამხედრო პირთა ჯგუფი.
სამხედროთა ჯგუფი. თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით მარჯვნიდან მესამე)
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით მარჯვნიდან მეორე) უცნობ სამხედროთა ჯგუფთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნიდან მესამე) უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.