დავით ბაქრაძე მეუღლესთან ვერიკოსთან და ვაჟთან, დავითთან ერთად
დავით ბაქრაძე