ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომლები ინსტიტუტის ეზოში. მარჯვნიდან დგანან: პროფესორი ზაალ გაბრიჭიძე, ემერეტის პროფესორი თორნიკე ეფრემიძე და დ. ნემსიწვერიძე
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის 1957 წლის სპარტაკიადის ამსახველი ფოტობიულეტენი
უცნობი მამაკაცის პორტრეტი (... ბრეგაძე)
დოცენტი რეზო ჯინჯიხაძე ატარებს ლექციას ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის მანქანათმშენებლობის კაბინეტში
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომის კაბინეტი. მარცხნივ უფროსი მასწავლებელი, ფიზიკოსი დიმიტრი სამხარაძე
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის თანამშრომლები. მარცხენა რიგში პირველი:ფილოლოგი ფილოლოგი რაჟდენ ბერიშვილი. ცენტრში ზის კათედრის გამგე, ფილოლოგი ფატი გოკიელი
უცნობი მამაკაცის პორტრეტი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომის კაბინეტი