ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის 1957 წლის სპარტაკიადის ამსახველი ფოტობიულეტენი
უცნობი მამაკაცის პორტრეტი (... ბრეგაძე)
დოცენტი რეზო ჯინჯიხაძე ატარებს ლექციას ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის მანქანათმშენებლობის კაბინეტში
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომის კაბინეტი. მარცხნივ უფროსი მასწავლებელი, ფიზიკოსი დიმიტრი სამხარაძე
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის თანამშრომლები. მარცხენა რიგში პირველი:ფილოლოგი ფილოლოგი რაჟდენ ბერიშვილი. ცენტრში ზის კათედრის გამგე, ფილოლოგი ფატი გოკიელი
უცნობი მამაკაცის პორტრეტი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომის კაბინეტი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის პედაგოგი, დოცენტი შურა (ალექსანდრე) კორძაძე ატარებს გამოცდას
უცნობი მამაკაცის პორტრეტი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი