ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მაია მთვარაძის ზეპირი ისტორია დავით ონიაშვილის შესახებ.