სტუდენტთა სამკითხველო დარბაზი ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის 1952-1953 წლის გამოშვება.