ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის ქიმიის ლაბორატორია. მარჯვნივ დგას ასოცირებული პროფესორი, ქიმიკოსი ელეონორა ყიფიანი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის გეოლოგია-მინეროლოგიის კაბინეტი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის გეოგრაფიის კათედრა. უკანა რიგში, მარცხნივ ზის გეოგრაფი, ლაბორანტი არჩილ არჯევანიძე, ხოლო მარჯვნივ გეოგრაფი, მოყვარული ფოტოგრაფი დავით დვალი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. მარცხნიდან: 1. ფიზიკის კათედრის გამგე, დოცენტი კაკო სულავა, რექტორი, ფილოლოგიის პროფესორი კოსტა მეძველია 4. დგას ფიზიკოსი შალვა გობეჯიშვილი 5. გეოგრაფი, მოყვარული ფოტოგრაფი დავით დვალი 7. ქიმიკოსი ლუბა უკლება 8. ფიზიოლოგი ალექსანდრე გოცირიძე
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის ფიზიკის ლაბორატორია. მარცხნივ დგას ფიზიკოსი ლუბა ხაჟალია
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ცენტრში დგას ისტორიის დოცენტი შალვა აბრამიძე
ბიოლოგიის კათედრის სხდომა ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. შუაში დგას დოცენტი გიორგი კოკოჩაშვილი. მარცხენა რიგში სხედან: 2. მედეა ფირცხალაიშვილი 3. დოცენტი ვანო გოშხეთელიანი 4. დოცენტი დავით ხეცურიანი 5. პროფესორი ნინო მანგალაძე. მარჯვენა რიგში სხედან: 1. ქსენია კოკოჩაშვილი 2. ქუთათელაძე
ნორა სილოვანის ასული მურღულია