ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
საჩხერის II საშუალო სკოლა
გიორგი მირიანაშვილი
შეხვედრა გიორგი მირიანაშვილთან ლაგოდეხის პირველ საშუალო სკოლაში
შეხვედრა გიორგი მირიანაშვილთან ლაგოდეხის პირველ საშუალო სკოლაში
შეხვედრა გიორგი მირიანაშვილთან ლაგოდეხის პირველ საშუალო სკოლაში