ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომი.
მოსაწვევი ბარათი
მოსაწვევი ბარათი
გოეთეს დღეები თბილისში გაზეთი "Tbilisser Zeitung", გვ. 2