ალფრედ ნავრათის წიგნი - Im Reiche der Medea (მედეას სამეფოში).
დავით დავლიანიძის ნაწარმოები - Дагни, или ночь от Берлина до Тифлиса (დაგნი, ანუ ღამე ბერლინიდან ტფილისამდე).