ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
შირაქში ხვნა-თესვის დროს.
ტრაქტორისტი ფარნაოზ ალადაშვილი
ცაცო გონაშვილი - ავტომძღოლი
კალოს მზადება
ნამჯის დაგვინვა
სამუშაო დანადგარები ყანაში
შირაქის კალოზე
გიორგი სულაშვილი (მარცხნივ), უცნობ მამაკაცთან ერთად, შესვენებაზე
შესვენება მოსავლის აღების დროს
ხეხილის ბაღი