ფოტო მაგადანში გადასახლებიდან - მარჯვნიდან პირველი ნინა ღვინიაშვილი
იროდიონ ჯავახიშვილი
მარცხნივ - იროდიონ ჯავახიშვილი
კონსტანტინე (კოტე) ვაჩნაძე.
თბომავალი ,,Можаиск " (მოჟაისკი) - რომლითაც გადაჰყავდათ პოლიტიკური გადასახლებულები.
გიორგი (გოგი) ტოროშელიძის დეპეშა გადასახლებაში ეტაპირებიდან.
გადასახლებულთა ჯგუფი მაგადანში . მეორე რიგში, მარცხნიდან პირველი - ნინა ღვინიაშვილი.
გადასახლებულთა ჯგუფი მაგადანში . მეორე რიგში, მარცხნიდან მეორე - ნინა ღვინიაშვილი.
ნინა ღვინიაშვილი გადასახლებაში.
ნინა ღვინიაშვილი გადასახლებაში.