1. სტაფილოს კულტივირება მოსკოვის ოლქში. 2. კიტრის მინდორი, იაროსლავლის ოლქში.
რომანოვსკის ჯიში ცხვრების ფარა დამშრალ ჭაობზე, იაროსლავლის მხარეში.