ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
შესვენება მოსავლის აღების დროს
კონბაინერები შესვენების დროს
კალოს მზადება
,,კალოზე"
მოსავლის აღება
მოჭირნახულეები სეტყვის შემდეგ, სოფელ ხირსაში
სატრაქტორო ბრიგადის თანამშრომლები
სოფელ გამარჯვების ჟდანოვის სახელობის კოლმეურნეობის ბუღალტერიის თანამშრომლები
გადასახლებულთა ჯგუფი მაგადანში . მეორე რიგში, მარცხნიდან პირველი - ნინა ღვინიაშვილი.
გადასახლებულთა ჯგუფი მაგადანში . მეორე რიგში, მარცხნიდან მეორე - ნინა ღვინიაშვილი.