ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
თივის დაგვინვა
რთველი
უცნობი გლეხი თავის ნაკვეთში
აგრონომი მიხეილ ფიროსმანაშვილი და პარტორგანიზაციის მდივანი სოსო პოპიაშვილი
ხორბლის დარჩევა
მოჭირნახულეები სადილის შესვენების დროს
მოსავლის აღება შირაქში
კალოს მზადება
ნამჯის დაგვინვა
სამუშაო დანადგარები ყანაში