ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი გლეხი თავის ნაკვეთში
აგრონომი მიხეილ ფიროსმანაშვილი და პარტორგანიზაციის მდივანი სოსო პოპიაშვილი
მოსავლის აღება შირაქში
ნამჯის დაგვინვა
შირაქის კალოზე
გიორგი სულაშვილი (მარცხნივ), უცნობ მამაკაცთან ერთად, შესვენებაზე
შესვენება მოსავლის აღების დროს
გიო სულაშვილი - საველე კალოს დარაჯი
კონბაინერები შესვენების დროს
კალოს მზადება