ვენახის კულტივაცია
შირაქში ხვნა-თესვის დროს.
შირაქში ხვნა-თესვის დროს
თივის დაგვინვა
რთველი
უცნობი გლეხი თავის ნაკვეთში
საველე კალოს ხელმღვანელი უფლისა სულაშვილი
აგრონომი მიხეილ ფიროსმანაშვილი და პარტორგანიზაციის მდივანი სოსო პოპიაშვილი
ხორბლის დარჩევა
მოჭირნახულეები სადილის შესვენების დროს