რუსუდან ხარაძე მთა-თუშეთში, თუშური ტანსაცმლით.
მარია-ელიზავეტა ოტტენი ქვიშხეთში დასვენებისას.
გალინა კუსიანი
ვენახის კულტივაცია
უცნობი გლეხი თავის ნაკვეთში
ხორბლის ზიდვა
უცნობი მევენახე
ტრაქტორისტი ფარნაოზ ალადაშვილი