თამარ (ტატა) ალექსი-მესხიშვილი მოწყალების დად სამსახურისას პირველი მსოფლიო ომის ფრონტზე.
ნინო ნავროზაული
ტასიკო კიკოლაშვილი - სატრაქტორო ბრიგადის პურის მცხობელი
სასოფლო საბჭოს თავმჯდომარე გოდერძი პოპიაშვილი
გიო სულაშვილი - საველე კალოს დარაჯი