ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
ტრაქტორისტი ფარნაოზ ალადაშვილი
ხორბლის ზიდვა
ავტომძღოლი ზურაბ სულაშვილი
ნინო ნავროზაული
უცნობი მამაკაცის პორტრეტი
სასოფლო საბჭოს თავმჯდომარე გოდერძი პოპიაშვილი
მწველავი - ნათელა არაბული
უცნობი მევენახე
გაიოზ პოპიაშვილი
ვენახის კულტივაცია