ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი ჯგუფური ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
პარტიზანთა მესამე ასეულის უფროსი ფედორ კარპენკო
სიმონ ბერიძე, ფოტო დავით ბაქრაძის წიგნიდან ,, გმირთა სისხლით"