1943 წელი
ალექსი ილიას ძე კორნევი
ს. კოვპაკი
,,ავტომატჩიკი" ნინო სოზინა
თამარ ვარაზაშვილი ბავშვების გარემოცვაში. ფოტო გადაღებულია საბავშვო ბაღში, კოლიმაზე გადასახლებაში ყოფნის პერიოდში.
თამარ ვარაზაშვილი კოლიმაზე, გადასახლებაში ყოფნის დროს.
დემიან სერგოს ძე კოროტჩენკო 1943 წელს მთავრობის ჯილდოების გადაცემის დროს, მარცხნიდან მარჯვნივ: სიმონ რუდნევი, დემიან კოროტჩენკო, ს. სტროკაჩი და ს. კოვპაკი
ს. კოვპაკი და ა. ფეოდორონოვი 1943 წელს სოფელ არევიკში
მდინარე პრიპიატზე გადასვლა
ტბის გაწმენდითი სამუშაოები