ს. კოვპაკი და ა. ფეოდორონოვი 1943 წელს სოფელ არევიკში
1943 წელი
დემიან სერგოს ძე კოროტჩენკო 1943 წელს მთავრობის ჯილდოების გადაცემის დროს, მარცხნიდან მარჯვნივ: სიმონ რუდნევი, დემიან კოროტჩენკო, ს. სტროკაჩი და ს. კოვპაკი
მდინარე პრიპიატზე გადასვლა
ალექსი ილიას ძე კორნევი
ს. კოვპაკი
,,ავტომატჩიკი" ნინო სოზინა
ტბის გაწმენდითი სამუშაოები