რაია რეხვიაშვილი - ბოლნისის სტალინის სახ. კოლმეურნეობის წევრი
ქვისმჭრელი დანადგარი
ქვისმჭრელი მანქანა
პურის თავთავების გასუფთავება-დამუშავება სპეციალური დანადგარებით
ხორბლის მოსავლის აღება
კაზრეთის გეოლოგიური პარტიის მუშები სამუშაოს შესრულებისას
გეოლოგიური პარტიის მუშები სამუშაოს შესრულებისას
ქალები თამბაქოს პლანტაციაში