ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
ვენახის კულტივაცია
უცნობი მევენახე
უცნობი მევენახეები ბრიგადაში
უცნობი მევენახეები
გაიოზ პოპიაშვილი
მევენახეები ,,ტარიბანას" ვენახში
შირაქში ხვნა-თესვის დროს.
უცნობი მევენახე ქალები
შირაქში ხვნა-თესვის დროს
თივის დაგვინვა