უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ჯგუფური ფოტო
შალვა კარგარეთელი (ზის ცენტრში) პირველ მსოფლიო ომში
უცნობი ფოტო
იური ჩავლეიშვილი
უცნობ მუშათა ჯგუფი
უცნობი პორტრეტი